top of page

De Lege Stoel

Wanneer er binnen de school een overlijden plaatsvindt, wil je de betrokken kinderen goed begeleiden. Als zeer ervaren uitvaartverzorgster en kinderbegeleidster kan ik helpen om in de dagen tussen overlijden en uitvaart samen met de docenten een programma samen te stellen voor de kinderen en ouders/verzorgers. Daarvoor houd ik de naam De Lege Stoel aan.

Schoolbegeleiding kan vanaf € 250 euro.

liedje (playknop op de foto) is van Eurokids

bottom of page